03 | 12 | 2020

Dean i Feri su poslali svoje logove za aktivacije koje su uradili i iste se priznaju.

9A5CY/P : CI668,864,865

9A/HA5AZZ: CI041,056,262,263,266,519

Hvala obadvojici i do sljedeće prilike, 73

Mato - 9A3SM

IOCA logo

Jezik / Language
Prijava
Tko je online