23 | 03 | 2023

Sve detalje o IOCA aktivnostima možete pronaći  na dodatnoj IOCA stranici na koju možete pristupiti preko ove poveznice:  IOCA Log

 

All details about IOCA activities can be found on the additional IOCA page which can be accessed via this link:  IOCA Log 

Najavite Vašu IOCA aktivnost na sljedeći način:

  • prijavite se u sustav s podacima:
    • korisničko ime:
    • lozinka:
  • u korisničkom izborniku odaberite opciju "Pošalji vijest"
  • ukratko opišite aktivnost: pozivna oznaka, ime i CI broj otoka, planirano vrijeme aktivacije, itd.
  • nemojte kopirat/umetati teks i Microsoft Word-a ili drugih tekst editora

IOCA logo

Jezik / Language
Prijava
Tko je online