Glavna kontakt osoba je IOCA menadžer - Neno 9A5N       Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ostale osobe za kontakt:

IOCA web                - Neno 9A5N            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
IOCA listu otoka      - Branko 9A7YY        Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Također možete kontaktirati IOCA checkpoint u vašoj zemlji.
 
 
 
Slanje dokumentacije
 
 
Sve što šaljete IOCA menadžeru poštom kao što su:
- QSL karte
- zahtjevi za nagrade
- kopije papirnatih logova
- pisane izjave aktivatora i/ili svjedoka
- fotografije
 
obavezno šaljite na adresu HRS-a:
 
 
                           Hrvatski radioamaterski savez
                                      Dalmatinska 12
                                   HR - 10000 Zagreb
 

Sva primljena pošta se evidentira i IOCA menadžer je preuzima u HRS-u.

Sve što šaljete IOCA mendžeru u elektroničkom obliku e-mailom kao što su:
- skanirane QSL karte u JPG formatu
- zahtjevi za nagrade u DOC ili PDF formatu
- logovi u ADIF ili TXT formatu
- izjave aktivatora i/ili svjedoka u DOC, PDF ili JPG formatu
- digitalne fotografije u JPG formatu
možete slati na:
        9A5N -     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
        HRS -      Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
                         Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Svi e-mailovi pristigli na HRS biti će proslijeđeni IOCA menadžeru.

Ako dokumenti svojom ukupnom veličinom bitno prelaze 10MB, snimite ih na CD/DVD koji ćete poslati poštom na adresu HRS-a.

IOTA lovci iz zemalja gdje postoje IOCA checkpoint-i, svu dokumentaciju šalju na njihovu adresu odnosno e-mail!

 


Novčane doznake

Novčane naknade za lovačke nagrade treba uplatiti na žiro-račun HRS-a:

- naknade u kunama:
                              Naziv: Hrvatski radioamaterski savez, Zagreb, Dalmatinska 12
                              IBAN: HR4323600001101561569
                              Poziv na broj: 12 + JMBG uplatitelja
                              Svrha doznake: naknada za IOCA nagradu - (diploma, naljepnica, plaketa, trofej)

- naknade u eurima:
                             Naziv: Hrvatski radioamaterski savez, Zagreb, Dalmatinska 12
                             Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d.
                             IBAN: HR4323600001101561569
                             SWIFT: ZABAHR2X
                             Svrha doznake: naknada za IOCA nagradu - (diploma, naljepnica, plaketa, trofej)

Ne šaljite novac poštom!
Ako se ipak odlučite na slanje preporučenog pisma, obavezno ga šaljite na adresu HRS-a.