03 | 12 | 2020

Dragi IOCA fanovi,

IOCA lista otoka nadopunjena je s četiri nova otoka:

CI-1002    Hr. Maskatur

CI-1003    Uljanik

CI-1004    Kamik od oštra

CI-1005    Lopata

za koje je utvrđeno da ispunjavaju sve uvijete iz IOCA pravila za uvrštenje na listu otoka.

Aktivnosti s navedenih otoka od sada se priznaju za IOCA program.

Registrirani korisnici mogu novu listu otoka u xls formatu preuzeti iz Download Area.

73

IOCA program

IOCA logo

Jezik / Language
Prijava
Tko je online