03 | 12 | 2020

Aktivacija otoka Raba CI-096 koju su radili Gita OM5MF i Neno 9A5AN je priznata.

73 Mato 9A3SM

IOCA logo

Jezik / Language
Prijava
Tko je online