03 | 12 | 2020

Feri i Aniko su poslali svoje dnevnike zajedno sa fotografijom sa CI-181,otok Kotež i njihova aktivacija se prizna svim sretnicima koji su ih radili.

Hvala im puno na kooperativnosti u vezi svake njihove aktivacije.

VY 73 de Mato - 9A3SM

IOCA logo

Jezik / Language
Prijava
Tko je online