03 | 12 | 2020

Pozdrav IOCA-ši,

Kratka poruka o priznatim aktivacijam.

Od Marijana,9A1MB,Toma,9A2AA i Nene,9A5AN su stigli potrebni dokazi o njihovim nedavnim aktivnostima sa pojedinih otoka i kako je sve prema pravilniku sve aktivacije su ispravne i priznaju se aktivatorima kao i lovcima.

Lista priznatih otoka se nalazi u TABELI PRIZNATIH AKTIVNOSTI.

Do sljedećih novosti, VY 73 de Mato - 9A3SM

IOCA logo

Jezik / Language
Prijava
Tko je online