03 | 12 | 2020

Poštovani prijatelji IOCE,

Od Franje - 9A2MF i Anice - 9A7SSY stigli su potrebni dokazi o aktivacijama sa otoka Krka, CI-046 i Košljuna,CI-668 te se ove aktivnosti priznaju svima koji su ih uradili,a naravno i njima kao aktivatorima.

Hvala Franji i Anici na aktivacijama i nadam se da ih opet čujemo sa nekog od otoka.

VY 73 de Mato - 9A3SM

IOCA logo

Jezik / Language
Prijava
Tko je online