03 | 12 | 2020

Od Marjana 9A7PPM je stigla potrebna dokumentacioja o njegovoj aktivnosti sa otoka Hvara ,CI-028 , EU-016 u vremenu od 28.10 - 06.11.2010 godine.

Pošto je sve u redu aktivacija je valjana i priznata svima.

VY 73 de Mato-9A3SM

IOCA logo

Jezik / Language
Prijava
Tko je online