03 | 12 | 2020

Zahvaljujući Goranu - S52P stigli su dokazi o aktivnosti sa Sv.Ivana CI-112 pa se ova aktivnost prizna svim sretnicima koji su ih uradili.

Hvala Goranu i društvu na aktivaciji.

Mato - 9A3SM

IOCA logo

Jezik / Language
Prijava
Tko je online