05 | 12 | 2020

Otiskan je novi IOCA direktorij i odlukom IO HRS-a isti je dostupan svima zainteresiranima koji na račun HRS-a uplate 20 kn kao trošak tiskanja i poštarine. Za inozemne amatere cijena iznosi 5€.

IOCA direktorij je formata A5 i sadrži 32 stranice u boji.

Registrirani korisnici mogu pregledati direktorij u sekciji Download -> IOCA directory.

VY 73 de Mato - 9A3SM

U vremenu od 30.07 do 04.08.2010. godine Armin S56AC je aktivirao 5 otoka te za njih dostavio potrebne dokaze. Kako je sve bilo u skladu sa IOCA pravilima isti se priznaju.

Spisak priznatih otoka se nalazi u TABELI PRIZNATIH AKTIVACIJA.

Mato - 9A3SM

Tibor je poslao svoju listu sa zadnje aktivacije sa otoka Mljeta i okolice i svi otoci koje je aktivirao su u redu i priznaju se njemu kao aktivatoru i sretnicima koji su ga odradili ...

Listu otoka pogledajte u Tabeli priznatih aktivacija.

VY 73 de Mato

Željko - 9A1ZZ je poslao potrebne podatke o aktivaciji otoka Paga CI-082 u periodu od 10-13.08.2010 godine.

Aktivacija je u skladu sa IOCA pravilima i ista se priznaje njemu kao  aktivatoru i lovcima koji su ga radili.

VY 73 de Mato - 9A3SM

Svima pozdrav,

Gery - 9A8TQF ( HB9TQF) je poslao izvod iz dnevnika sa potrebnim dokazima o aktivaciji 2 otoka Jerolim - CI175 i Hvar - CI028 te se isti priznaju njemu kao aktivatoru kao i lovcima koji su ga odradili.

VY 73 de Mato - 9A3SM

IOCA logo

Jezik / Language
Prijava
Tko je online