05 | 12 | 2020

Poštovani prijatelji IOCE,

Od Franje - 9A2MF i Anice - 9A7SSY stigli su potrebni dokazi o aktivacijama sa otoka Krka, CI-046 i Košljuna,CI-668 te se ove aktivnosti priznaju svima koji su ih uradili,a naravno i njima kao aktivatorima.

Hvala Franji i Anici na aktivacijama i nadam se da ih opet čujemo sa nekog od otoka.

VY 73 de Mato - 9A3SM

Vrijedna ekipa u sastavu 9A2UK,9A4KW i 9A5TO u pohodu na aktivacije 9AFF referenci aktivirala je i prve IOCA aktivacije ove godine i to:

1. otok Krk - CI 046

2. otok Košljun - CI 668

Potrebni dokazi kako i dnevnici sa vezama su dostavljeni na vrijeme i ove aktivacije su vrijedeće .

Hvala ekipi na uloženom trudu i očekujemo ih sa novih otoka ...

VY 73 de Mato - 9A3SM

Zahvaljujući Goranu - S52P stigli su dokazi o aktivnosti sa Sv.Ivana CI-112 pa se ova aktivnost prizna svim sretnicima koji su ih uradili.

Hvala Goranu i društvu na aktivaciji.

Mato - 9A3SM

Od Marjana 9A7PPM je stigla potrebna dokumentacioja o njegovoj aktivnosti sa otoka Hvara ,CI-028 , EU-016 u vremenu od 28.10 - 06.11.2010 godine.

Pošto je sve u redu aktivacija je valjana i priznata svima.

VY 73 de Mato-9A3SM

Pozdrav svima,

Pristigli su potrebni dokazi o aktivacijama sa sljedećih otoka pa se isti priznaju:

9A1CKL :  CI 151

9A4MX/P : CI 035,074,097,153,375,413,488,498,550

9A/VE3ZIK : CI 097,151,153,375,413,488,550

9A4QA/P : CI 069,105,123,203

Hvala svim aktivatorima na trudu i zalaganju .. do novih aktivacija 73

Mato - 9A3SM

IOCA logo

Jezik / Language
Prijava
Tko je online