22 | 09 | 2020
Pozdrav svima,
 
Po zaprimljenim logovima i slikama od Marija - 9A4MX/p o njegovim nedavnim aktivnostima sljedeći otoci se priznaju za lovce i aktivatora :
 
CI-010, CI-074, CI-254, CI-255, CI-459, CI-546, CI-914, CI-915
 
Ukupno 8 otoka.
Zahvaljujem  Mariju na brzini slanja dnevnika i fotografija sa sunčanih otoka. Nije mu bilo lako ali obećava ponovno čim iskrsne nova prilika.
VY 73 de Mato - 9A3SM

Pozdrav svima,

Ukratko da Vas izvijestim, 9A0CI/p logovi sa potrebnim dokazima o aktivaciji KAMIKA OD TRAMUNTANE ... CI-960 su stigli i ta aktivacija je vrijedeća.

Operatori su bili Daki - 9A2WJ i Emir - 9A6AA.

VY 73 de Mato - 9A3SM

Pozdrav IOCA ljubci,

Kratka informacija o priznavanju aktivacije od sljedećih operatora :

9A/IK4RQJ          SV. NIKOLA   CI-118   EU-110     AKTIVIRAN : 17-22.05.2009

9A/HA5AZZ/P      KRK              CI-046    EU-136   AKTIVIRAN :  19.04.2009

Za sada toliko,

VY 73 de Mato - 9A3SM

 
 
 
Recognized activations from 2017. can be found in  IOCA log
 
 
 
 
 
 
2016.
Tabela zatvorena
 
Call  CI
9A1C/P 023, 154, 244, 403, 481, 482, 483,507, 591, 892, 893
9A1CBM/P 931
9A1D 023, 154, 244, 403, 481, 482, 483,507, 591, 892, 893
9A2NA/P 084
9A3CBX/P 931
9A3CJW/P 931
9A3EME/P 930
9A3HHS/P 119
9A3EO 074
9A5IGY/P 154
9A704DC/P 074
9A7PJT/P 930
9A8TQF 024, 111
   
9A/SP5ELW 041
 2015.
Tabela zatvorena

Call  CI
9A1AA/P 082
9A1AKL/P 126
9A1C/P 047, 051, 071, 092, 106, 152, 154, 158, 185, 200, 209, 214, 250, 290, 309, 390, 391, 505, 511, 517, 520, 522, 571, 572, 821
9A1D 047, 051, 071, 092, 152, 158, 185, 200, 209, 214, 250, 290, 309, 390, 391, 505, 511, 517, 520, 522, 571, 572, 821
9A1BST/P 018
 9A1EPC 046
9A2AA/P 120, 142, 159, 935, 936, 990
9A2NA/P 012, 115, 170, 268, 393, 445, 585, 588, 605, 606, 850
9A2SC/P 012
 9A4DC/QRP/P 018, 069, 150
9A4MX/P 028, 115, 166, 170, 175, 192, 204, 218, 228, 268, 393, 427, 445, 466, 467, 468, 469, 585, 587, 588, 589, 605, 606, 624, 625, 628, 796, 850
9A5AX/P 990
9A5N/P 120, 142, 159, 935, 936
9A5RBJ/P 012
9A6C/P 082
9A6CM/P 018, 150
9A6DR/P 038
9A6V/P 018
9A8TQF/P 051, 092, 209
 9A8VI/P 082
   
9A/DL2AMT 088, 095
9A/DL6AWJ/P 058
9A/IK3UNA 074
9A/S52DK 047, 224, 316, 318, 322, 421, 492, 644, 645, 888
9A/VE3ZIK 082
 
 
 2014.
Tabela zatvorena.
Call  CI
9A1C/P 001, 018, 042, 063, 096, 281, 300, 348, 416, 418, 559, 560, 575, 576, 599, 736, 737 
9A1D 001, 018, 154, 300, 348, 599 
9A1IW/P 051
9A1WFF/P  281, 575, 576
9A2AA/P 173, 991, 993
9A3EME/P 931
9A2VQ/P 126, 232
9A3ZI/P 005, 258, 259, 471, 472, 491, 492, 530
9A4J/P 173, 991, 993
9A4MX/P 012, 029, 058, 119
9A4WY/P 020
9A5LO/P 018, 030, 099, 885
9A5N/P 142, 997
9A6CM/P 069
9A6V/P 018
9A7PJT/P 931 
9A8TQF/P 013
9A/OL7Y 010
9A/OK1BOA 126
9A/OK2PVX   010
9A/ON4CDX
152
 
2013.
Tabela zatvorena
 
Call CI
9A1C/P 041, 056, 068, 072, 157, 463
 9A1IW/P  051, 096, 142
9A2AA/P 027, 034, 036, 048, 107, 125, 149, 156, 286, 292, 323, 324, 325, 326, 329, 343, 344, 354, 377, 378, 407, 423, 424, 436, 439, 440, 446, 477, 512, 552,  601, 602, 741, 742, 751, 752, 753, 755, 758, 759, 763, 766, 767, 768, 769, 856, 897, 898, 914, 915, 916, 1003
9A2HM/P 068
9A3KS/P 856, 1003
9A3PM/P 051,
 9A4J/P 056
9A4WY/P 012, 186
9A5AX/P
1003
9A5N/P 027, 034, 035, 036, 048, 076, 107, 125, 149, 156, 286, 292, 323, 324, 325, 326, 329, 343, 344, 354, 377, 378, 407, 411, 412, 423, 424, 436, 439, 440, 446, 477, 512, 601, 602, 636, 741, 742, 751, 752, 753, 755, 758, 759, 763, 766, 767, 768, 769, 897, 898, 914, 915, 916
9A8NXC 012, 051, 074, 082, 096, 141
9A8TQF
018,
9A284MX/P 012, 046, 058
9A/DL3NCI 039,
9A/HA3HP 027, 034, 036, 048, 076, 100, 107, 125, 128, 149, 156, 286, 292, 323, 324, 325, 326, 329, 343, 344, 354, 377, 378, 407, 411,  423, 424, 436, 439, 440, 446, 477, 512, 601, 602, 741, 742, 751, 752, 753, 755, 758, 759, 763, 766, 767, 768, 769, 897, 898, 914, 915, 916
9A/S50R 126

 2012.

Tabela zatvorena.

Call
CI
9A1AKL/P
126
9A1C
034, 035, 065, 095, 110, 112, 113, 205, 215, 231, 254, 255, 323, 324, 459, 494, 495, 582, 657, 668, 858
9A1D
095
9A2AA/P
003, 909
9A40CEP
046, 668
9A203JB/P
003, 909
9A203KB/P
105, 859
9A204MX/P
041, 190, 237, 946
9A4J/P
040, 071, 162,
 9A4WY/P
020, 135, 146, 229
 9A6IND/P
058
 9A8TQF/P
012, 058,  085, 134, 141, 886
 9A/S57UN
096

2011.

Tabela zatvorena.
Call
CI
9A1C/P
012, 018, 029, 046, 058, 061, 082, 108, 119, 137, 182, 544, 691
9A1AKL/P
126
9A1WFF/P
082
9A2AA/P
93, 332, 338, 339, 340, 397, 583, 658, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 827, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 975, 976, 977, 978, 979, 980
9A2GA/P
046
9A2MF/P
046, 668
9A5AN/P
006, 041, 093, 096, 190, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 262, 263, 264, 265, 266, 331, 332, 333, 334,335, 336, 337, 338, 339,340, 341, 397, 437, 473, 474, 475, 503, 518, 519, 521, 524, 525, 526, 527, 583, 622, 623, 658, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 810, 827, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 1000
9A5CY/P
668, 864, 865
9A5ST/P
017,
9A5Y/P
018, 046, 095, 668
9A7SSY/P
046, 668
9A7YY/P
207, 793, 938
9A8CW
074
9A8TQF
041, 082, 093
 
9A/HA5AZZ
041, 056, 181, 262, 263, 266, 519
9A/HA5TAA
041, 056, 181, 262, 263, 266, 519
9A/IK3JBP
090
9A/IW3ILP
090
9A/IK3IUL
090
9A/IZ3DBA
090
9A/OK2AIA
028
9A/OM5MF
096
9A/S50R
051
9A/S56A
118
9A/S59RA
141
9A/SP5ELW
041
.
 
2010.
 
Tabela zatvorena.
Call CI
9A1C/P 010,074, 142
9A1CKL 151
9A1MB/P 010, 074, 126, 142
9A1ZZ/P 082
9A2AA/P 860
9A3KS/P 860
9A4MX/P 035,074,097,153,375,413,488,498,550
9A4QA/P 069,105,123,203
9A5AN/P 068, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 398, 515, 516, 539, 540, 542, 543, 812, 813, 814, 828, 829, 830, 831, 832, 841, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969
9A7PPM/P 028
9A7WA/P 031, 595, 645, 886, 888, 1001
9A8TQF/P 028, 175
9A8ZRS 112
 
9A/HA3HP 068, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 398, 515, 516, 539, 540, 542, 543, 812, 813, 814, 828, 829, 830, 831, 832, 841, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969
9A/HA5AZZ 059, 082,107,115, 128,141,195,351,352,355,393,512, 585, 586, 587, 605, 755, 762, 851, 852, 853, 854, 855 , 904
9A/HA5TAA 059, 082, 107,115, 128,141,195,351,352,355,393,512, 585, 586, 587, 605, 755, 762, 851, 852, 853, 854, 855 , 904
9A/IK3JBP 113
9A/IK3MZS 113
9A/IW3ILP 113
9A/IZ3QEG 113
9A/OK1FZM 068, 367, 812, 962
9A/OK1JK 051
9A/OK1WZM 068, 962
9A/S56AC 096, 111, 683, 684, 685
9A/VE3ZIK 097,151,153,375,413,488,550
 
 
2009.
 
Tabela zatvorena.
Call CI
9A0CI/P
960
9A1MB/P
074, 154, 294, 374
9A2AA/P
012, 018, 044, 053, 060, 072, 077, 086, 100,128, 148, 157, 167, 176, 184, 197, 253, 267, 299, 307, 345, 351, 352, 353,355, 379, 419, 429, 430, 434, 435, 452, 510, 561, 562, 564, 619, 648, 659, 667, 668, 678, 708, 754, 757, 760, 761, 762, 770, 771,846, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 859, 864, 865,884, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 901, 902, 904, 905, 906, 917, 930, 931, 932, 970, 971, 972, 973, 994, 995, 996, 998
9A2MF/P
084
9A2NA/P
331, 941, 943
9A3KB/P
084, 461, 462, 950, 951
9A3KS/P
060, 077, 100,128, 176, 195, 351, 352, 353,355, 379, 434, 435, 452, 510, 754, 757, 760, 761, 762,846, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 859, 864, 865,904, 905, 906
9A4MX/P
010, 074, 254, 255, 459, 546, 914, 915
9A4QA/P
065, 066, 082, 141, 147
9A5AN/P
012, 013, 018, 038, 044, 053, 056, 057, 060, 072, 074, 077, 086, 100,122, 128, 148, 157, 167, 176, 184, 195, 197, 222, 253, 267, 299, 307, 345, 351, 352, 353,355, 373, 379, 419, 429, 430, 434, 435, 452, 463, 500, 510, 561, 562, 564, 590, 619, 648, 659, 668, 678, 754, 757, 760, 761, 762, 770, 771, 864, 865, 884, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 901, 902, 904, 905, 906, 917, 930, 931, 932, 970, 971, 972, 973, 994, 995, 996, 998
9A5CY/P
533, 534, 535
9A6IND/P
096
 
9A/DL1CB
134
9A/DG7XO
134
9A/HA3HP
053, 086, 267, 307, 345, 419, 562, 564, 619, 659, 884, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 901, 902
9A/HA5AZZ
003, 046, 143, 167, 184, 197, 401, 402, 403, 429, 430, 486, 650, 653, 770, 771, 909, 914, 915
9A/HA5TAA
003, 046, 143, 167, 184, 197, 401, 402, 403, 429, 430, 486, 650, 653, 667, 770, 771, 864, 865, 909, 914, 915
9A/IK4RQJ
118
9A/S57YX/P
057, 953, 954
9A/S59KM
134
9A/VE3ZIK
231

Sve aktivacije rađene prije 1.4.2009. vrijede IOCA lovcima!

9A2MF/P 084
Pozdrav svima,

Danas sam primio logove od Bore - 9A3KB za aktivacije otoka oko Palaguže.

Otoci koji se priznaju njemu i lovcima su :

1. Palagruža ,        CI-084 ...  09-10. 05.2009 godine .... 52 qso-a
2. Mala Palagruža  CI-461 ... 11.05.2009 godine ........... 57 qso-a
3. Hr.Gaće                  CI-951 ... 11.05.2009 godine ........... 52 qso-a
4. Galijula              CI-462 ... 11.05.2009 godine ........... 56 qso-a
5. Hr.Volići                  CI-950 ... 13.05.2009 godine ........... 51 qso

Boro zahvaljujem ti na brzini i slanju tvojih logova i želimo ti da te što prije opet čujemo.
VY 73 de Mato - 9A3SM

IOCA logo

Jezik / Language
Prijava
Tko je online