28 | 05 | 2022

Feri i Aniko su poslali svoje dnevnike zajedno sa fotografijom sa CI-181,otok Kotež i njihova aktivacija se prizna svim sretnicima koji su ih radili.

Hvala im puno na kooperativnosti u vezi svake njihove aktivacije.

VY 73 de Mato - 9A3SM

Od Toma - 9A5TO stigle su slike i log sa aktivacije otoka Prvić, CI-095.

Ekipa u sastavu 9A1DX,9A2UK,9A3LG i 9A3NM  pod pozivnom oznakom 9A5Y/p ovaj otok je aktivirala 14.05.2011 godine i otok je priznat lovcima i aktivatorima takodje.

Do sljedeće prilike hvala vrijednoj ekipi

VY 73 de Mato - 9A3SM

Pozdrav svima

Od Franje - 9A2MF sam dobio potrebne dokaze o aktivaciji 9A1WFF/p sa otoka Paga.

Ekipa u sastavu 9A2MF,9A2WJ,9A6AA i 9A7SSY je koristila pozivnu oznaku 9A1WFF/p tijekom aktivacije 9AFF referenci  na otoku Pagu i tom prilikom aktivirali su CI-082 kao i 4 reference koje vrijede za diplome 9AFF programa.

Sve je u redu i navedena referenca se priznaje  aktivatorima kao i svim lovcima koji su ih uradili.

Hvala Franjo na kooperativnosti i slanju loga kao i fotografija.

VY 73 de Mato - 9A3SM

Pozdrav IOCA-ši,

Kratka poruka o priznatim aktivacijam.

Od Marijana,9A1MB,Toma,9A2AA i Nene,9A5AN su stigli potrebni dokazi o njihovim nedavnim aktivnostima sa pojedinih otoka i kako je sve prema pravilniku sve aktivacije su ispravne i priznaju se aktivatorima kao i lovcima.

Lista priznatih otoka se nalazi u TABELI PRIZNATIH AKTIVNOSTI.

Do sljedećih novosti, VY 73 de Mato - 9A3SM

Poštovani prijatelji IOCE,

Od Franje - 9A2MF i Anice - 9A7SSY stigli su potrebni dokazi o aktivacijama sa otoka Krka, CI-046 i Košljuna,CI-668 te se ove aktivnosti priznaju svima koji su ih uradili,a naravno i njima kao aktivatorima.

Hvala Franji i Anici na aktivacijama i nadam se da ih opet čujemo sa nekog od otoka.

VY 73 de Mato - 9A3SM

IOCA logo

Jezik / Language
Login
Who is online