28 | 05 | 2022

Dragi IOCA fanovi,

IOCA lista otoka nadopunjena je s četiri nova otoka:

CI-1002    Hr. Maskatur

CI-1003    Uljanik

CI-1004    Kamik od oštra

CI-1005    Lopata

za koje je utvrđeno da ispunjavaju sve uvijete iz IOCA pravila za uvrštenje na listu otoka.

Aktivnosti s navedenih otoka od sada se priznaju za IOCA program.

Registrirani korisnici mogu novu listu otoka u xls formatu preuzeti iz Download Area.

73

IOCA program

Tijekom IOTA kontesta Marijan - S56A je radio sa otoka Sveti Nikola nedaleko od Poreča.Poslao je svoje dokaze o aktivaciji i ova aktivacija se prizna.

Hvala Marijane do iduće godine.

Mato - 9A3SM

Od strane Sergeya - 9A8CW stigle slike i log za aktivaciju otoka Murtera, CI-074 te se aktivacija prizna njemu kao i lovcima.

Hvala Sergey

VY 73 de Mato - 9A3SM

Aktivacija Dugog otoka CI-018 koju su radili Tom - 9A5TO i Mirko - 9A7WA pod pozivnim znakom 9A5Y/p je priznata.

VY 73 de Mato - 9A3SM

Aktivacija otoka Raba CI-096 koju su radili Gita OM5MF i Neno 9A5AN je priznata.

73 Mato 9A3SM

IOCA logo

Jezik / Language
Login
Who is online