16 | 05 | 2022

Danas sam od Toma 9A2AA primio logove kao i jednu obavijest vezanu za njihovu aktivnost dana 11.06.2014. godine.

Zbog pogrešno pročitane topografske karte došlo je do zamjene kod CI brojeva te nisu radili sa otoka Vješala CI-990 nego sa otoka Greben CI-173.

Znači aktivnost je bila sa sljedećih otoka:

1. Greben CI-173

2. Kantenari CI-991

3. Hrid Jabuka  CI-993

Navedene aktivnosti se priznaju za aktivaciju Tomu - 9A2AA i Josipu za 9A4J jer su i njihovi logovi stigli.

Hvala navedenom dvojcu na aktivnosti i novo aktiviranim otocima.

VY 73 de Mato - 9A3SM 

IOCA logo

Jezik / Language
Login
Who is online