16 | 05 | 2022

Brz kao i uvijek Marijan 9A1MB je poslao slike i izvod iz dnevnika za aktivacije 9A1C/p sa:

1. CI - 575, otok Supinić

2. CI - 576, otok Supin

3. CI - 281, otok Okrugljak

4. CI - 063,  otok Mali Brijun

Aktivacije su u redu i biće upisane u tabelu priznatih aktivnosti.

Hvala Marijane i želim ti još nove aktivnosti ove godine.

VY 73 de Mato - 9A3SM

 

IOCA logo

Jezik / Language
Login
Who is online