16 | 05 | 2022

Kiko, 9A4WY/p je poslao log i fotografije sa svoje aktivacije sa Zaglava - CI229 i tim je njegova aktivacija priznata.

Hvala Kiko i želimo ti još puno novih otoka.

VY 73 de Mato - 9A3SM

IOCA logo

Jezik / Language
Login
Who is online